The End

9 tekstów – auto­rem jest The End.

#1

Kiedyś Cię zap­ro­siłem,
do swe­go małego świata,
tak bar­dzo się myliłem,
bo zap­ro­siłem kata.

Wie­rzyłem w Two­je słowa,
od­dałem swo­je życie,
stra­cona mo­ja głowa,
pogrążona w niebycie.

Na Two­jej krótkiej smyczy,
chodziłem jak niewolnik,
ka­załaś spać na pryczy,
ha­rować niczym rol­nik.

Wszędzie siałem miłość,
lecz plo­ny były marne,
wy­rosła Two­ja nicość,
mi dałaś pun­kty karne... 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 15 czerwca 2011, 20:44

Nie ro­zumiem dlacze­go o złych ludziach mówi się, że "schodzą na psy". Prze­cież ludzie są od nich gorsi. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 10 maja 2011, 13:21

Dając nadzieję, ot­worzyła nóż w kie­sze­ni.
Od­bierając, wbiła pros­to w serce. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 29 kwietnia 2011, 21:01

Chciał kochać ją do gro­bowej deski,
ona wpędziła go do grobu. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 13 kwietnia 2011, 16:51

Sa­mobójca to tchórz, ale zaw­sze na­jod­ważniej­szy z tchórzy. 

aforyzm
zebrał 79 fiszek • 9 kwietnia 2011, 11:39

Wca­le nie trze­ba umierać, by na­rodzić się na no­wo. Wys­tar­czy za­bić swo­je kompleksy. 

aforyzm
zebrał 115 fiszek • 27 marca 2011, 18:39

W życiu kiero­wałem się ro­zumem, dopóki ser­ce nie zab­rało mi pra­wa jazdy. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 24 marca 2011, 16:09

Cza­sem człowiek pod­no­si się z ko­lan tyl­ko po to, by le­piej uj­rzeć swo­je bez­nadziej­ne położenie. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 22 marca 2011, 16:40

Miłość była czymś nie z tej Ziemi... dopóki ludzie nie zaczęli jej definiować. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 20 marca 2011, 18:30
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

The End

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność